πνευματομάχοι

πνευματομάχοι
Αιρετικοί που προέρχονταν από την αρειανική αίρεση και αρνούνταν τη θεότητα του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Αγίου Πνεύματος. Π. κυρίως, ονομάστηκαν οι οπαδοί του Μακεδόνιου, του αρχιεπισκόπουΚωνσταντινουπόλεως, ο οποίος δίδασκε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα. Οι αιρετικοί αυτοί καταδικάστηκαν από τη B΄ Οικουμενική Σύνοδο (381) η οποία αποφάνθηκε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ДУХОБОРЧЕСТВО — [греч. πνευματομαχία], еретическое учение, отвергавшее божественность Св. Духа. Наибольшее распространение с кон. 50 х по 80 е гг. IV в. получило на востоке Римской империи, в Египте, К поле и Геллеспонте, а также в М. Азии. Источники… …   Православная энциклопедия

  • CHRISTOMACHI — Graece Χριςτομάχοι, quasi Christi hostes, dicti sunt omnes illi Haeretici, qui I. vel Deitatem eius, vel Personalitatem, vel Consubstantlalitatem tandem cum Patre et Spiritu S. ivêre impugnatum. Et quidem, Christum esse Deum negârunt, rebelles ac …   Hofmann J. Lexicon universale

  • MACEDONIUS I — MACEDONIUS I. Episcop. Constantinop. Haeresiarcha. Ab Arianis, mortuô Alexandrô, intrusus A. C. 342. Pauloque oppositus, illô post iurgia, et caedes, pulsô a Constantio, tyrannice imperavit. Mox translatô Constantini cadavere ex templo… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • Μακεδονιανός — ο (Α Μακεδονιανός και Μακεδονιακός και Μακεδονικός) στον πληθ. οι Μακεδονιανοί οπαδοί τής αίρεσης τού Μακεδονίου, πατριάρχη τής Κωνσταντινούπολης κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα, ο οποίος απέρριπτε τη θεότητα τού Αγίου Πνεύματος και πρέσβευε ότι τούτο… …   Dictionary of Greek

  • πνευματομάχος — ον, ΝΜΑ 1. αυτός που μάχεται εναντίον τού Αγίου Πνεύματος 2. (το αρσ. πληθ. ως ουσ.) οι Πνευματομάχοι εκκλ. μετριοπαθείς οπαδοί τής αίρεσης του Αρειανισμού, με επικεφαλής τον εκθρονισμένο αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως Μακεδόνιο, οι οποίοι… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”